DOKUMENTY SZKOLNE


 1. WYKAZ PODRĘCZNIKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W WIERBCE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 KLASA III SP.
 2. WYKAZ PODRĘCZNIKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W WIERBCE NA ROK SZKOLNY 2015/2016.
 3. WYKAZ PODRĘCZNIKÓW W GIMNAZJUM NR 2 W WIERBCE NA ROK SZKOLNY 2015/2016.
 4. Plan pracy Zespołu Szkół w Wierbce 2015/2016r.
 5. Plan pracy Przedszkola w Wierbce 2014/2015r.
 6. Godziny do dyspozycji dyrektora wynikające z art. 42 ust. 2 pkt. 2ab Karty Nauczyciela 2014/2015r.
 7. Program Henryk Sienkiewicz Patronem  Zespołu Szkół w Wierbce 
 8. Program profilaktyki
 9. Program wychowawczy
 10. Statut Szkoły Podstawowej
 11. Statut Gimnazjum
 12. Statut Przedszkola w Wierbce
 13. Regulamin przywozu i odwozu uczniów 
 14. Regulamin wyjść ze szkoły 
 15. Procedura organizowania wycieczek  
 16. Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów oraz zajęcia rozwijające zainteresowania
 17. Ankieta MEN - Dyrektor  Zespołu Szkół w Wierbce
 18. Ankieta MEN - Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Wierbce
 19. Zasady rekrutacji do przedszkola 2015/2016
 20. Zasady rekrutacji do szkoły podstawowej 2015/2016
 21. Zasady rekrutacji do gimnazjum 2015/2016
załącznik nr 1 zgoda rodziców; 
załącznik nr 2 regulamin wycieczki; 
załącznik nr 3 karta wycieczki;
załącznik nr 4 zakres obowiązków kierownika;
załącznik nr 5 deklaracja;
załącznik nr 6 pismo do policji;
załącznik nr 7 umowa najmu autokaru;
załącznik nr 8 protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku;
załącznik nr 9 zakres obowiązków opiekuna;
                       
           
o