KADRA


                        Dyrektor  mgr Danuta Kot                      
Wicedyrektor mgr Agnieszka Garstka
Wychowanie przedszkolne Barbara Płoszaj
Lidia Birkowska
mgr Teresa Banaś
mgr Beata Kłysińska
Edukacja wczesnoszkolna mgr Halina Kowalska
mgr Joanna Kwiecińska
mgr Małgorzata Kończyk 
mgr Jolanta Korczyńska  
mgr Renata Skowronek
mgr Małgorzata Chmura
Język polski mgr Agnieszka Garstka
mgr Renata Skowronek
mgr Joanna Korczyńska
Język angielski mgr Barbara Cholewka
mgr Joanna Maria Latacz 
Język niemiecki mgr Daniel Szczechla
Matematyka mgr Katarzyna Morawska
mgr Małgorzata Chmura
mgr Halina Kowalska
Biologia mgr Anna Kowalska
mgr Barbara Król
Przyroda     mgr Barbara Król
mgr Danuta Kot  
Informatyka mgr Wojciech Ptak
mgr Małgorzata Kudła
Wychowanie fizyczne mgr Mariusz Jędruszek
mgr Jadwiga Szota
Technika mgr Wojciech Ptak
mgr Krzysztof Adamczyk
Muzyka mgr Wojciech Ptak 
mgr Joanna Mendak
mgr Halina Kowalska
Plastyka/Zajęcia artystyczne mgr Małgdalena Szymczyk
Fizyka mgr Maria Nowak
Historia    mgr Jolanta Korczyńska
Wiedza o społeczeństwie mgr Maria Nowak
Geografia mgr Maria Nowak
Chemia mgr Anna Kowalska
Wychowanie do życia w rodzinie mgr Danuta Kot
Religia   ks. mgr Stanisław Olesiński
mgr Joanna Latacz  
Pedagog Justyna Głąb
Biblioteka mgr Elżbieta Kwiecińska
Świetlica mgr Lidia Szewczyk
mgr Maria Nowak
Sekretariat
mgr Marta Klus
Pracownicy obsługi Anna Jastrząb
Alicja Nowak
Wiesława Siłuszyk
Mariola Włosek
Elżbieta Szczeklik
Danuta Szota
Janina Drążkiewicz
Danuta Paciej
Jacek Kotnis
Elżbieta Kapuśniak
Opiekun dowozu Helena Korczewska
Barbara Płoszaj
Krystyna Mrówka
Danuta Paciej
Barbara Bartos

698577629