KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
1 września 2014 r.
2. Konkursy przedmiotowe listopad/grudzień
3. Zimowa przerwa świąteczna 22 - 31 grudnia 2014 r.
4. Ferie zimowe: 2 - 15 lutego 2015 r.
5. Wiosenna przerwa świąteczna 2 - 7 kwietnia 2015 r.
6. Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:
część 1. – język polski i matematyka –
godz. 9:00,
część 2. – język obcy nowożytny –
godz. 11:45.
Termin dodatkowego sprawdzianu
1 kwietnia 2015 r. (środa)

1 czerwca 2015 r. (poniedziałek)
7. Egzamin i sprawdzian próbny:
– część humanistyczna,
– część matematyczno przyrodnicza,
– część z języka obcego nowożytnego (język angielski),
– sprawdzian w kl. VI.
listopad/grudzień 2014 r.

8. Egzamin gimnazjalny:

a) część humanistyczna
– z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
– z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
b) część matematyczno - przyrodnicza
– z zakresu przedmiotów przyrodniczych –
godz. 9:00
– z zakresu matematyki – godz. 11:00
c) język obcy nowożytny
– na poziomie podstawowym – godz. 9:00
– na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Termin dodatkowego egzaminu gimnazjalnego:

a) część humanistyczna
– z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
– z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
b) część matematyczno-przyrodnicza
– z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
– z zakresu matematyki – godz. 11:00
c) język obcy nowożytny
– na poziomie podstawowym – godz. 9:00
– na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00


21 kwietnia 2015 r. (wtorek)22 kwietnia 2015 r. (środa)25 kwietnia 2015 r. (czwartek)

1 czerwca 2015 r. (poniedziałek)


2 czerwca 2015 r. (wtorek)


3 czerwca 2015 r. (środa)9. Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć są:


10 listopada 2014 r. - poniedziałek
przed Świętem Niepodleglości.
- egzamin, sprawdzian próbny.
1 kwietnia 2015 r. - sprawdzian w kl. VI
(szkoła podstawowa).
21 - 23 kwietnia  2015 r. - egzaminy gimnazjalne
(gimnazjum).
2 stycznia 2015 r. - piątek po Nowym Roku.
25 maja 2015 r. - poniedziałek po Święcie Szkoły.
5 czerwca 2015 r. - piątek po Bożym Ciele.

10. Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
26 czerwca 2015 r.
11. Ferie letnie 27 czerwca - 31 sierpnia 2015 r.
12. Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne w ostatnim tygodniu ferii letnich

DNI WOLNE:
11 listopada – Święto Niepodległości – wtorek
6 stycznia – Trzech Króli – wtorek
1 maja – Święto Pracy – piątek
4 czerwca – Boże Ciało – czwartek

698577629