Obchody 70-ej rocznicy zakończenia II wojny światowej w Pilicy 


Obchody 70-ej rocznicy zakończenia II wojny światowej w Wierbce  


ŚWIETO SZKOŁY 


WYCIECZKA DO WARSZAWY 

POWIATOWY KONKURS BRD

NAJLEPSI W GMINIE !!!


ZABAWA KARNAWAŁOWA

ZLOTY SZKÓŁ SIENKIEWICZOWSKICH